Det er ikke tilfældigt, hvordan arbejdsgangene falder ud hos virksomheden Varda, som Emil Raun er stifter af. Hos Varda går Emil Raun meget om i resultatbaseret styring, hvilket han bruger som ledelsesredskab. Emil Raun mener, at både Varda og alle andre virksomheder har godt af resultatbaseret styring som ledelsesredskab, da det kan bruges til at styrke den enkelte virksomheds fokus på at opnå resultater.

Emil Raun fra Varda om resultatbaseret styring

Resultatbaseret styring består for Emil Raun af fire grundlæggende elementer:

Grundlæggende element 1:

At definere virksomhedens eller organisationens strategiske mål, hvilket vil være styrende for virksomheds indsats og arbejdsgange.

Grundlæggende element 2:

At specificere de effekter, der skal være med til at fremme disse mål.

Grundlæggende element 3:

Løbende at monitorere og vurdere præstationer, og derfra bruge denne viden fremadrettet.

Grundlæggende element 4:

At styrke medarbejdernes ansvarliggørelse for opgaver ved altid at give feedback.

For Emil Raun fra Varda er disse elementer indarbejdet som en naturlig del af hans og hans medarbejderes arbejdsgange, hvilket ar været med til at tage Varda der til, hvor virksomheden er i dag.