Mange unge har ikke haft en ordentlig og sund opvækst hos deres forældre, fordi nogle forældre ikke kan overskue og magte at tage sig af sine børn. Dette kan gælde for mange unge, også dem man måske ikke ligefrem kan se er udsat. Mange af disse unge kommer ud i nogle dårlige og farlige situationer og får bekendtskab med stoffer, vold og andre ting som unge mennesker ikke burde komme ud for. Derfor skal disse unge have hjælp og dette er ikke nemt for dem, da de muligvis ikke har støtten og opbakningen hjemmefra. Derudover kan forældrene ikke give dem rådgivning og løse problemerne, da de gerne selv har store problemer, som de ikke kan løse og derfor går det ud over børnene. Der skal derfor bruges en hjælp, som kommer udefra, så der kan komme nye inputs og nye og bedre idéer, som kan hjælpe den unge ud af de dårlige og muligvis farlige vaner.

Èn af de hjælperedskaber som kan give de unge et bedre liv og hjælpe dem videre i livet er et opholdssted med PAS. PAS er en forkortelse af Pædagogisk Analyse System, som er et neuropædagogisk redskab til udredning af de unges måder at løse opgaver på. Dette hjælpemiddel, PAS, er til for at kunne identificere hvad den unge kan eller hvad den unge skal have hjælp med. PAS systemet er inspireret af flere kilder heraf kan nævnes Alexander Luria, Lev Vygotsky, Howard Gardner og Reuven Feuerstein. Fælles for kilderne er, at det er vigtigt for dem, at de unge forstås som individer med mangfoldige og foranderlige muligheder og PAS placerer sig derfor metodisk i en dynamisk ramme.

Dygtige faglige og professionelle medarbejdere hos Storskoven

Hos Storskoven har Medarbejderne gennemgået en PAS konsulent uddannelse, for at kunne benytte sig af denne hjælpekilde. Derfor kan de unge føle en sikkerhed i at medarbejderne ved, hvad de snakker om og medarbejderne ved dermed også hvad den bedste løsning for hver enkel ung er. Redskabet kan bruges i alle faggrupper, da den ikke kræver en bestemt faggruppe, såsom psykologer. Det kræves dog at, for at benytte redskabet PAS, man har taget et grundkursus, hvilket to af Storskovens medarbejdere også har taget og derfor er uddannede PAS konsulenter.

Den første del af bearbejdelsen af problemet for den unge, sker ved at den unge bliver PAS vurderet af medarbejderne på opholdsstedet. Denne PAS vurdering gennemføres snarest efter indflytning, så Storskoven har så tidlig som muligt et grundlag at arbejde ud fra, rent pædagogisk set og dermed kan medarbejderne udarbejde hensigtsmæssige udviklingsplaner. Når den unge har boet på opholdsstedet Storskoven i et halvt til et helt år, gennemføres PAS vurderingen igen.

Hvis du selv eller kender nogen, som har brug for hjælp, så kontakt Storskoven og hør nærmere.